1η Διάλεξη Alpha Bank 2012 - 1st Alpha Bank Lecture 2012
PLAYING: 1η Διάλεξη Alpha Bank 2012 - 1st Alpha Bank Lecture 2012
[ Show More ]
Η Πρώτη Ετήσια Διάλεξη Alpha Bank που διοργανώθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2012 στην Αίθουσα Τελετών - Καλλιπόλεως. Θέμα της διάλεξης ήταν "Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Τι πρέπει να αλλάξει;" με ομιλητή τον κ. Κωνσταντίνο Στεφάνου.
----------
The First Annual Alpha Bank Lecture, held on November 5th, 2012, at the Main Auditorium Hall - Kallipoleos. The lecture subject was " The cyprus banking system and what needs to be changed", by Mr Constantinos Stefanou.
Views: 9116
Tags: Alpha Bank
Uploaded: 2014-08-22 12:23:48
TOOLS:
Related
Latest