Στιγμιότυπα Αποφοίτησης Ιουν 2014 - June 2014 Graduation Highlights
PLAYING: Στιγμιότυπα Αποφοίτησης Ιουν 2014 - June 2014 Graduation Highligh
[ Show More ]
Στιγμιότυπα από την ΧΙΧ Τελετή Αποφοίτησης που διεξήχθη στις 23, 24 και 25 Ιουνίου 2014 στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη. DVD με ολόκληρη την Τελετή Αποφοίτησης διατίθεται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
----------
Video highlights from the XIX Graduation Ceremony, held on June 23rd, 24th and 25th, 2014, at the Social Facilities Centre, New Campus. DVDs of the complete ceremony can be requested from the Academic Affairs and Student Welfare Service.
Views: 8624
Uploaded: 2014-09-05 09:10:25
TOOLS:
Related
Latest