Εγκαίνια Ινστιτούτου Κομφούκιος (στιγμ.) - Confucius Institute Inauguration Ceremony (highlights)