Εορτασμός Εθνικών Επετείων - National Days Celebration
PLAYING: Εορτασμός Εθνικών Επετείων - National Days Celebration
[ Show More ]
Εορτασμός των Εθνικών Επετείων 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από κοινού με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EKΠΑ), στις 23 Μαρτίου 2015, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετείχε η χορωδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και ο Χορευτικός Όμιλος του ΠΚ.
----------
Celebration of the National Days of 25th of March, 1821, and April 1st, 1955. The event was organised in cooperation with the National and Kapodistrian University of Athens (UOA), on March 23rd, 2015, at the Main Auditorium Hall of the University of Cyprus. The event featured an artistic programme with the participation of the choir of the Music Studies Department of UOA and the UCY Dance Club.
Views: 6988
Uploaded: 2015-04-20 12:22:42
TOOLS:
Related
Latest