Ο Εσθονός Πρωθυπουργός Taavi Rõivas για την η-διακυβέρνηση - Prime Minister of Estonia Taavi Rõivas on e-governance
PLAYING: Ο Εσθονός Πρωθυπουργός Taavi Rõivas για την η-διακυβέρνηση - Pri
[ Show More ]
Η διάλεξη του Πρωθυπουργού της Εσθονίας, Taavi Rõivas, με θέμα την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2016 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
----------
Lecture by the Prime Minister of Estonia, Taavi Rõivas, on e-governance, entitled "A road ahead: The secure and digital future for Europe". The lecture was given on January 26th, 2016, at the University of Cyprus.
Views: 5064
Tags:
Uploaded: 2016-01-29 10:01:44
TOOLS:
Related
Latest