Είναι το υπολογιστικό νέφος ασφαλές; - Trustworthy cloud computing
PLAYING: Είναι το υπολογιστικό νέφος ασφαλές; - Trustworthy cloud computin
[ Show More ]
Eκδήλωση για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016.
----------
Video from the event entitled "Trustworthy cloud computing issue" which co-organised by the University of Cyprus and the Office of the Commisioner for Personal Data Protection. The event was held on January 26th, 2016.
Views: 6842
Tags: cloud
Uploaded: 2016-02-09 07:46:09
TOOLS:
Related
Latest