Συμφωνία με Ίδρυμα Λεβέντη για Κτήριο Βιολογικών Επιστημών - Agreement with Leventis Foundation
PLAYING: Συμφωνία με Ίδρυμα Λεβέντη για Κτήριο Βιολογικών Επιστημών - Agre
[ Show More ]
Τελετή υπογραφής συμφωνίας με το ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη για την ανέγερση του κτηρίου του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2015.
----------
Ceremony for the agreement signing with the A. G. Leventis Foundation for the construction of the Department of Biological Sciences building. The ceremony was held on February 18th, 2016.
Views: 7688
Tags:
Uploaded: 2016-02-22 09:07:43
TOOLS:
Related
Latest