Θεμέλιος λίθος Πολυτεχνικής Σχολής - School of Engineering foundation stone
PLAYING: Θεμέλιος λίθος Πολυτεχνικής Σχολής - School of Engineering founda
[ Show More ]
H τελετή τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής, έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016.
----------
The foundation stone laying ceremony of the Faculty of Engineering building facilities, a project funded by the European Investment Bank and the Republic of Cyprus. The ceremony took place on Friday, April 8th, 2016.
Views: 7493
Uploaded: 2016-05-09 07:34:30
TOOLS:
Related
Latest