Συμμετοχή ΠΚ σε πρωταθλήματα ΚΟΠΑ (2013-14) - UCY participation in CUSF championships
PLAYING: Συμμετοχή ΠΚ σε πρωταθλήματα ΚΟΠΑ (2013-14) - UCY participation i
[ Show More ]
Αποσπάσματα από τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου σε πρωταθλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (ΚΟΠΑ) κατά την περίοδο 2013-2014
----------
Excerpts from the University of Cyprus' participation in Cyprus Universities Sports Federation (CUSF) Championships, during 2013-2014.
Views: 8552
Uploaded: 2014-07-23 12:43:36
TOOLS:
Related
Latest