Συμμετοχή ΠΚ σε πρωταθλήματα ΚΟΠΑ (2014-15) - UCY participation in CUSF championships
PLAYING: Συμμετοχή ΠΚ σε πρωταθλήματα ΚΟΠΑ (2014-15) - UCY participation i
[ Show More ]
Αποσπάσματα από τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου σε πρωταθλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (ΚΟΠΑ) κατά την περίοδο 2014-2015.
----------
Excerpts from the University of Cyprus' participation in Cyprus Universities Sports Federation (CUSF) Championships, during 2014-2015.
Views: 5748
Uploaded: 2015-05-27 07:11:32
TOOLS:
Related
Latest