1η Διάλεξη Υπερίων - 1st Hyperion Lecture
PLAYING: 1η Διάλεξη Υπερίων - 1st Hyperion Lecture
[ Show More ]
Η 1η ετήσια Διάλεξη Υπερίων με προσκεκλημένο ομιλητή τον κ. Lawrence B. Evans και θέμα "Fostering Innovation with an Impact: The MIT Experience in creating entrepreneurial success". Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2013, στην Αίθουσα Διαλέξεων του κτηρίου Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης.
----------
The 1st annual Hyperion Lecture. Invited speaker: Mr Lawerence B. Evans. Subject: "Fostering Innovation with an Impact: The MIT Experience in creating entrepreneurial success".
The lecture was held on February 7th, 2013, at the University House Anastasios G. Leventis.
Views: 8764
Uploaded: 2014-08-22 12:27:16
TOOLS:
Related
Latest