Διάλεξη για τύμβο Αμφίπολης (στιγμ.) - Amphipolis Tomb lecture highlights
PLAYING: Διάλεξη για τύμβο Αμφίπολης (στιγμ.) - Amphipolis Tomb lecture hi
[ Show More ]
Διάλεξη που δόθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 με θέμα "Ο Τύμβος της Αμφιπόλεως: Έλεγχος των γεγονότων και των πηγών της περιόδου 324 - 294 π.Χ." με εισηγητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Θεόδωρο Μαυρογιάννη.
----------
Lecture on the Amphipolis Tomb given by the Department of Classics and Philosophy Associate Professor Theodoros Mavroyiannis, on September 10th, 2014.
Views: 6825
Uploaded: 2014-09-16 10:19:52
TOOLS:
Related
Latest