Θεατρική παράσταση Οδυσσεβάχ (στιγμ.) - Theatrical performance highlights
PLAYING: Θεατρική παράσταση Οδυσσεβάχ (στιγμ.) - Theatrical performance hi
[ Show More ]
Στιγμιότυπα από τη θεατρική παράσταση "Οδυσσεβάχ" της Ξένιας Καλογεροπούλου σε σκηνοθεσία Νίκου Νικολαϊδη που δόθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 18 Μαΐου 2014, από τη βραβευμένη Θεατρική ομάδα ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ Π.Ο.Ε.Δ Λευκωσία.
----------
Video highlights from the theatrical "Odysseubad" (a conjugation of Odysseus & Sinbad) which was performed at the University of Cyprus on May 18th, 2014.
Views: 10271
Uploaded: 2014-09-19 10:03:19
TOOLS:
Related
Latest