Παρ. βιβλίου Κλαίρης Αγγελίδου - Claire Angelides book presentation
PLAYING: Παρ. βιβλίου Κλαίρης Αγγελίδου - Claire Angelides book presentati
[ Show More ]
Παρουσίαση του βιβλίου της πρώην Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κας Κλαίρης Αγγελίδου "Άγλαα Άποινα", που διεξήχθη στις 22 Σεπτεμβρίου 2014. Της παρουσίασης προηγήθηκε υπογραφή συμφωνίας δωρεάς, χρήσης και αξιοποίησης αρχειακού υλικού μεταξύ Κλαίρης Αγγελίδου και Πανεπιστημίου Κύπρου.
----------
An event for the presentation of Ms Clairie Angelides' book "Άγλαα Άποινα", held on September 22nd, 2014. Prior to the presentation, a bilateral agreement was signed between Ms Angelides and UCY for the donation, use and utilization of archival material owned by Ms Angelides.
Views: 8690
Uploaded: 2014-09-24 07:43:55
TOOLS:
Related
Latest