Σταδιοδρομία στην Ε.Ε. (στιγμ.) - EU Career Opportunities (highlights)
PLAYING: Σταδιοδρομία στην Ε.Ε. (στιγμ.) - EU Career Opportunities (highli
[ Show More ]
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση «Σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014 στην
Πανεπιστημιούπολη. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση του κοινού για τις ευκαιρίες εργοδότησης και απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας στα διάφορα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. όπως επίσης και για τις διαδικασίες που πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να ακολουθήσει.
----------
Highlights from the “Careers in European Union” event, held on October 8th, 2014. The event aimed at informing the public on the career opportunities
that are available within the EU institutional bodies as well as the opportunities to gain work experience. Detailed information was also
provided on the procedures that the potential applicants should follow.
Views: 7450
Uploaded: 2014-11-11 13:55:49
TOOLS:
Related
Latest