Ηγεσία Φρόνηση Αυτενέργεια - Leadership Wisdom Self-acting
PLAYING: Ηγεσία Φρόνηση Αυτενέργεια - Leadership Wisdom Self-acting
[ Show More ]
Διάλεξη που δόθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2014 με θέμα "Ηγεσία, Φρόνηση, Αυτενέργεια: Πώς δημιουργούν οι καλοί οργανισμοί" και εισηγητή τον Καθηγητή Χαρίδημο Τσούκα.
----------
Lecture held on November 25th, 2014, by Professor Charidemos Tsoukas. Subject: "Leadership Wisdom Self-acting: How good organisations create".
Views: 5970
Uploaded: 2014-11-26 13:14:24
TOOLS:
Related
Latest