Συζήτηση με κ. Έσπεν Μπαρθ Άιντα - Open discussion with Mr Espen Barth Eide
PLAYING: Συζήτηση με κ. Έσπεν Μπαρθ Άιντα - Open discussion with Mr Espen
[ Show More ]
Διάλεξη του κ. Έσπεν Μπαρθ Άιντα, Ειδικού Συμβούλου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών και ανοικτή συζήτηση με θέμα «Η επίτευξη διευθέτησης στην Κύπρο: Προκλήσεις και Ευκαιρίες», που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2014 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
----------
Lecture by Mr Espen Barth Eide, Special Adviser of the Secretary General of the United Nations on "A settlement in Cyprus: Challenges and Opportunities". An open discussion followed the lecture. The event was held on November 27th, 2014, at the University of Cyprus.
Views: 4314
Tags: Espen Barth Eide
Uploaded: 2014-11-28 13:10:01
TOOLS:
Related
Latest