Βραβείο Έρευνας Κ. Δέλτας - C. Deltas Research Award
PLAYING: Βραβείο Έρευνας Κ. Δέλτας - C. Deltas Research Award
[ Show More ]
Απονομή του Βραβείου Έρευνας «Διακεκριμένος Ερευνητής 2014» στον κ. Κωνσταντίνο Δέλτα, Καθηγητή Γενετικής του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Διευθυντή του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής και Επικεφαλή του Εργαστηρίου Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής.
----------
Award of Research "Distinguished Research 2014" to Mr Constantinos Deltas, Professor of Genetics at the Department of Biological Sciences at the University of Cyprus, Director of the Molecular Medicine Research Centre and Head of the Laboratory of Molecular and Medical Genetics.
Views: 6427
Uploaded: 2014-12-09 08:54:52
TOOLS:
Related
Latest