Συζήτηση διαφθορά στο δημόσιο βίο - Open discussion Corruption in Public Life
PLAYING: Συζήτηση διαφθορά στο δημόσιο βίο - Open discussion Corruption in
[ Show More ]
Ανοικτή συζήτηση με θέμα τη Διαφθορά και Διαπλοκή στο Δημόσιο Βίο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου, 2014.
----------
Open discussion regarding Corruption and Interweaving in Public Life, held on December 9, 2014.
Views: 4824
Uploaded: 2014-12-12 07:10:42
TOOLS:
Related
Latest