Υπογραφή συμφωνίας με ΕΤΕπ - Signing of the agreement with EIB
PLAYING: Υπογραφή συμφωνίας με ΕΤΕπ - Signing of the agreement with EIB
[ Show More ]
Τελετή για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ETΕπ), του
Πανεπιστημίου Κύπρου και της Κυπριακής
Δημοκρατίας, για τη χρηματοδότηση του έργου
που αφορά τη Β’ Φάση της
Πανεπιστημιούπολης, που διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2014. Η συνομολόγηση της
συμφωνίας έλαβε χώρα στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων Συμβουλίου-Συγκλήτου, στο
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ.
Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη. Το ποσό
της χρηματοδότησης αφορά μέχρι τα €162 εκατ., το οποίο αποτελεί το 75% της υλοποίησης του
Έργου, που ανέρχεται συνολικά στα €216 εκατ.
----------
The University Campus hosted the President of the European Investment Mr. Werner Hoyer who signed on the behalf of the European Investment Bank an agreement between, the University of Cyprus and the Republic of Cyprus, to finance the project for the second phase of the campus. The conclusion of the agreement
Views: 6965
Uploaded: 2014-12-18 10:56:15
TOOLS:
Related
Latest