Συναυλία Speakeasies (στιγμ.) - Speakeasies concert (highlights)
PLAYING: Συναυλία Speakeasies (στιγμ.) - Speakeasies concert (highlights)
[ Show More ]
Στιγμιότυπα από τη συναυλία των Speakeasies Swing Band που διοργανώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2014, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
----------
Video highlights from the Speakeasies Swing Band held on December 13th, 2014, at the University of Cyprus.
Views: 6741
Uploaded: 2015-01-27 09:56:21
TOOLS:
Related
Latest