ΚΟΙΟΣ και εργ. Δροσόφιλας - KIOS and Drosofila Lab
PLAYING: ΚΟΙΟΣ και εργ. Δροσόφιλας - KIOS and Drosofila Lab
[ Show More ]
Εγκαίνια των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του Ερευνητικού Κέντρου ΚΟΙΟΣ και του εργαστηρίου Δροσόφιλας του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, στις 22 Ιανουαρίου 2015, στην Πανεπιστημιούπολη.
----------
The opening ceremony of the Social Facilities Centre, held on January 22nd, 2015, at the University of Cyprus campus. The opening ceremony was officiated by the Minister of Education and Culture, Mr Costas Kadis.
Views: 6479
Uploaded: 2015-02-03 09:57:48
TOOLS:
Related
Latest