Εορτασμός Κινεζικού Νέου Έτους (στιγμ.) - Chinese New Year Celeb. (highlights)
PLAYING: Εορτασμός Κινεζικού Νέου Έτους (στιγμ.) - Chinese New Year Celeb.
[ Show More ]
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος για τον εορτασμό του κινέζικου νέου έτους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, 2015, στην Πανεπιστημιούπολη.
----------
Video highlights from the Chinese New Year celebration event, held at the University of Cyprus on February 13th, 2015,
Views: 8028
Uploaded: 2015-03-05 09:57:21
TOOLS:
Related
Latest