Το μέλλον της Ευρώπης (στιγμ.) - The future of Europe (highlights)
PLAYING: Το μέλλον της Ευρώπης (στιγμ.) - The future of Europe (highlights
[ Show More ]
Στιγμιότυπα από τον ανοιχτό διάλογο με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνο για θέματα Εργασίας, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, κ. Γίρκι Κατάινεν,
με θέμα “The Future of Europe”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2015, στην Πανεπιστημιούπολη.
----------
Highlights from the CItizen's Dialogue with the Vice-president of the European Commission, responsible for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness, Mr Jyrki Katainen. The event was held on March 23rd, 2015, at the University of Cyprus.
Views: 6875
Uploaded: 2015-04-21 11:02:48
TOOLS:
Related
Latest