Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2015 - Career Fair 2015
PLAYING: Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2015 - Career Fair 2015
[ Show More ]
Προωθητικό video της εκδήλωσης "Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα 2015", που διοργανώθηκε από το Γραφείο Σταδιοδρομίας στις 22, 23 και 28 Απριλίου στην Πανεπιστημιούπολη.
----------
Promotional video for the "Career and Entrepreneurship 2015" event, held on the 22, 23 and 28th of April, 2015, at the University of Cyprus.
Views: 7328
Uploaded: 2015-05-12 09:48:42
TOOLS:
Related
Latest