Στιγμιότυπα Αποφοίτησης Ιουν 2015 - Jun 2015 Graduation Highlights
PLAYING: Στιγμιότυπα Αποφοίτησης Ιουν 2015 - Jun 2015 Graduation Highlight
[ Show More ]
Στιγμιότυπα από την 20ή Τελετή Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στις 15-18 Ιουνίου 2015 στην πλατεία του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
----------
Video highlights from the 20th Graduation Ceremony, held on June 15th to 18th, 2015, at Social Facilities Centre of the University of Cyprus.
Views: 7711
Uploaded: 2015-07-09 10:23:01
TOOLS:
Related
Latest