Διάλεξη Kapuscinski - Kapuscinski Development Lecture
PLAYING: Διάλεξη Kapuscinski - Kapuscinski Development Lecture
[ Show More ]
Η διάλεξη του Καθ. Nayef Al-Rodhan με θέμα "Αναδυόμενες τεχνολογίες και οι επιπτώσεις τους σε ζητήματα ηθικής και ασφάλειας" που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Σειράς Διαλέξεων Kapuscinski για θέματα ανάπτυξης στις 14 Οκτωβρίου 2015 στην αίθουσα διαλέξεων του Κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου.
----------
Professor Nayef Al-Rodhan's lecture on "Ethical and Security Implications of Emerging Technologies", which is part of the series "Kapuscinski Development Lectures". The lecture was held on October 14th, 2015, at the University House Anastasios G. Leventis.
Views: 6947
Uploaded: 2015-10-26 11:51:15
TOOLS:
Related
Latest