Αφήγηση βιβλίου Σοφία η Μέλισσα (στιγμ.) - Childrens book storytelling (highlights)
PLAYING: Αφήγηση βιβλίου Σοφία η Μέλισσα (στιγμ.) - Children's book story
[ Show More ]
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση για την αφήγηση του παιδικού παραμυθιού "Σοφία η Μέλισσα", του Δημήτρη Μπασλάμ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.
----------
Video highlights from the book "Sophia the bee" storytelling, written by Demetris Baslam. The event was held on September 15th, 2015, at the Social Facilities Centre.
Views: 6476
Tags:
Uploaded: 2015-12-01 13:12:31
TOOLS:
Related
Latest