25χρονα Πανεπιστημίου Κύπρου (στιγμ.) - 25 years anniversary (highlights)
PLAYING: 25χρονα Πανεπιστημίου Κύπρου (στιγμ.) - 25 years anniversary (hig
[ Show More ]
Αποσπάσματα από την επετειακή εκδήλωση εορτασμού των 25 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 στην πλατεία του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.
----------
Video highlights from the University of Cyprus 25 years anniversary celebration. The event was held on September 18th, 2015 at the Social Activities Centre.
Views: 6279
Tags: 25χρονα
Uploaded: 2015-12-04 07:57:13
TOOLS:
Related
Latest