Επιπτώσεις κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα - Council of Europe Commissioner for Human Rights
PLAYING: Επιπτώσεις κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα - Council of Europe Co
[ Show More ]
Διάλεξη του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Nils Muiznieks με θέμα "Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα", η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκμεμβρίου 2015 στην Πανεπιστημιούπολη.
----------
Council of Europe Commissioner for Human Rights, Mr Nils Muiznieks, gave an open lecture at the University of Cyprus entitled “The impact of the economic crisis on the enjoyment of human rights”. The lecture was held on December 9th, 2015.
Views: 5084
Tags:
Uploaded: 2015-12-29 07:20:12
TOOLS:
Related
Latest