Εορτασμός κινέζικου νέου έτους - Chinese spring festival (highlights)
PLAYING: Εορτασμός κινέζικου νέου έτους - Chinese spring festival (highlig
[ Show More ]
Αποσπάσματα από την εκδήλωση για τον εορτασμό του κινέζικου νέου έτους, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 5 Φεβρουαρίου 2016.
----------
Video highlights from the Chinese Spring Festival celebration event that was held at the University of Cyprus on February 5th, 2016.
Views: 6949
Uploaded: 2016-03-17 07:29:40
TOOLS:
Related
Latest