Ο ρόλος της εκπαίδευσης - The goal of education in the cypriot society
PLAYING: Ο ρόλος της εκπαίδευσης - The goal of education in the cypriot so
[ Show More ]
Εκδήλωση με θέμα "Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην κυπριακή και ευρωπαϊκή κοινωνία" και συμμετέχοντες στο πάνελ τους Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, βυζαντινολόγο ιστορικό και πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και τον Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Την εκδήλωση πραγματοποίησε στο ΠΚ ο μη-κυβερνητικός οργανισμός Oxygono στις 30 Μαρτίου 2016.
----------
"The goal of education in the cypriot and european community". An open discussion with Helene Glykatzi Ahrweiler, byzantinologist, and Constantinos Christofides, rector of the University of Cyprus, organized by the non-governmental organization Oxygono, on March 30th, 2016.
Views: 6166
Tags:
Uploaded: 2016-04-06 12:57:39
TOOLS:
Related
Latest