Συμμετοχή ΠΚ σε πρωταθλήματα ΚΟΠΑ (2015-16) - UCY participation in CUSF championships
PLAYING: Συμμετοχή ΠΚ σε πρωταθλήματα ΚΟΠΑ (2015-16) - UCY participation i
[ Show More ]
Αποσπάσματα από τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου σε πρωταθλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (ΚΟΠΑ) κατά την περίοδο 2015-2016.
----------
Excerpts from the University of Cyprus' participation in Cyprus Universities Sports Federation (CUSF) Championships, during 2015-2016.
Views: 6524
Uploaded: 2016-05-26 06:09:11
TOOLS:
Related
Latest