Ρεσιτάλ βιολού (στιγμ.) - Peter Sheppard Skærved Violin recital (highlights)
PLAYING: Ρεσιτάλ βιολού (στιγμ.) - Peter Sheppard Skærved Violin recital (
[ Show More ]
Αποσπάσματα από τη συναυλία του Peter Sheppard Skærved που δόθηκε στις 13 Ιουνίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου στην οδό Αξιοθέας.
----------
Video highlights from Peter Sheppar Skærved's violin recital on June 13th, 2016, at the University of Cyprus cultural centre.
Views: 7257
Uploaded: 2016-08-04 12:35:20
TOOLS:
Related
Latest