Στιγμιότυπα Αποφοίτησης Ιουν 2016 - Jun 2016 Graduation Highlights
PLAYING: Στιγμιότυπα Αποφοίτησης Ιουν 2016 - Jun 2016 Graduation Highlight
[ Show More ]
Στιγμιότυπα από την 21η Τελετή Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στις 21-24 Ιουνίου 2016 στην πλατεία του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
----------
Video highlights from the 21st Graduation Ceremony, held on June 21st to 24th, 2016, at Social Facilities Centre of the University of Cyprus.
Views: 10142
Uploaded: 2016-08-05 06:41:31
TOOLS:
Related
Latest