Συμφωνία με Υπουργείο Υγείας - Agreement signing with the Ministry of Health
PLAYING: Συμφωνία με Υπουργείο Υγείας - Agreement signing with the Ministr
[ Show More ]
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Υπουργείου Υγείας με στόχο τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην κλινική εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2016 στο κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντ.
----------
The agreement signing between the University of Cyprus and the Ministry of Health, held on July 28th, 2016, at the Dean House Anastasios G. Levendi.
Views: 8755
Uploaded: 2016-08-05 06:49:51
TOOLS:
Related
Latest