Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα 2016
PLAYING: Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα 2016
[ Show More ]
Προωθητικό video της εκδήλωσης "Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα 2016", που διοργανώθηκε από το Γραφείο Σταδιοδρομίας στις 12 Απριλίου 2016 στην Πανεπιστημιούπολη.
----------
Promotional video for the "Career and Entrepreneurship 2016" event, held on the 12th of April, 2016, at the University of Cyprus.
Views: 9228
Tags:
Uploaded: 2016-09-28 09:47:29
TOOLS:
Related
Latest