1η Ετήσια Διάλεξη Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας - 1st Annual Cooperative Central Bank Lecture
PLAYING: 1η Ετήσια Διάλεξη Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας - 1st Annual Co
[ Show More ]
H 1η Ετήσια Διάλεξη Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας με θέμα «Η ανταγωνιστικότητα στην αλυσίδα αξίας: το κλειδί για την αειφόρο αγροτική ανάπτυξη» και ομιλητή τον Καθηγητή Αγροτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο
του Stellenbosh Νοτίου Αφρικής, Johan Van Rooyen. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2016.
----------
Video from the 1st Annual Cooperative Central Bank Lecture with Dr Johan van Rooyen, director of “the Standard Bank Centre for Agri-leadership & Mentorship Development” and professor in Agricultural Economics at Stellenbosch University. The event was held on November 22nd, 2016, at the University of Cyprus.
Views: 9091
Tags:
Uploaded: 2017-01-09 08:56:06
TOOLS:
Related
Latest