Αναγόρευση S.P. Kothari - S.P. Kothari Conferment Ceremony