Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα 2014 - Career Fair 2014
PLAYING: Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα 2014 - Career Fair 2014
[ Show More ]
Έκθεση Σταδιοδρομίας και Παρουσιάσεις από επαγγελματίες στα πλαίσια της διήμερης εκδήλωσης του Γραφείου Σταδιοδρομίας "Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα 2014", που διεξήχθη στις 09 και 10 Απριλίου 2014 στην Πανεπιστημιούπολη.
----------
Career Fair and Presentations by Professionals promotional clip, held on April 9th - 10th, 2014 at the University of Cyprus.
Views: 7614
Uploaded: 2014-04-23 12:40:16
TOOLS:
Related
Latest