Στιγμιότυπα Αποφοίτησης Ιουνίου 2013 - June 2013 Graduation Highlights
PLAYING: Στιγμιότυπα Αποφοίτησης Ιουνίου 2013 - June 2013 Graduation Highl
[ Show More ]
Στιγμιότυπα από την XVIII Τελετή Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στις 25, 27 και 28 Ιουνίου 2014, στην πλατεία του Κέντρου Κοινωνικών Δρατηριοτήτων, στην Πανεπιστημιούπολη.
----------
Video highlights from the XVIII Graduation Ceremony, held on June 25th, 27th and 28th, 2013, at the New Campus Social Facilities Centre plaza.
Views: 7313
Uploaded: 2014-04-29 06:44:37
TOOLS:
Related
Latest