Στιγμιότυπα Αποφοίτησης Ιουνίου 2012 - June 2012 Graduation Highlights
PLAYING: Στιγμιότυπα Αποφοίτησης Ιουνίου 2012 - June 2012 Graduation Highl
[ Show More ]
Στιγμιότυπα από την XVII Τελετή Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στις 27, 28 και 29 Ιουνίου 2012, στην αυλή των Κεντρικών Κτηρίων στην Καλλιπόλεως.
----------
Video highlights from the XVII Graduation Ceremony, held on June 27th, 28th and 29th, 2012, at the Central Campus - Kallipoleos.
Views: 7345
Uploaded: 2014-04-29 07:15:16
TOOLS:
Related
Latest