Τελετή Αποφοίτησης 29.06.2007 - Graduation Ceremony 29.06.2007
PLAYING: Τελετή Αποφοίτησης 29.06.2007 - Graduation Ceremony 29.06.2007
[ Show More ]
Η Τελετή Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2007, στην αυλή των Κεντρικών Κτηρίων - Καλλιπόλεως.
----------
Postgraduates Graduation Ceremony, held on June 29th, 2007 at the Central Campus - Kallipoleos.
Views: 4551
Uploaded: 2014-05-02 09:34:38
TOOLS:
Related
Latest