Στιγμιότυπα Αποφοίτησης Ιουνίου 2011 - June 2011 Graduation Highlights
PLAYING: Στιγμιότυπα Αποφοίτησης Ιουνίου 2011 - June 2011 Graduation Highl
[ Show More ]
Στιγμιότυπα από την XVI Τελετή Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στις 28, 29 και 30 Ιουνίου 2011, στην αυλή των Κεντρικών Κτηρίων στην Καλλιπόλεως.
----------
Video highlights from the XVI Graduation Ceremony, held on June 28th, 29th and 30th, 2011, at the Central Campus - Kallipoleos.
Views: 7467
Uploaded: 2014-05-15 11:14:48
TOOLS:
Related
Latest