Δωρεά Ιδρύματος Σιακόλα - Shacolas Foundation Donation
PLAYING: Δωρεά Ιδρύματος Σιακόλα - Shacolas Foundation Donation
[ Show More ]
Δημοσιογραφική Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2014 για την ανακοίνωση δωρεάς ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, με σκοπό την ανέγερση του κτηρίου όπου θα στεγάζεται η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
----------
Press conference held on July 21st, 2014, to announce the nine million euro donation from Nicos and Elpida Shacola Foundation towards the building of the University of Cyprus Medical School.
Views: 9228
Uploaded: 2014-07-23 06:34:56
TOOLS:
Related
Latest