Αναγόρευση Edmund Keeley - Edmund Keely Conferment Ceremony
PLAYING: Αναγόρευση Edmund Keeley - Edmund Keely Conferment Ceremony
[ Show More ]
Τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Εdmund Keely σε Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, που διεξήχθη στις 17 Οκτωβρίου 2010, στην Αίθουσα Τελετών - Καλλιπόλεως.
----------
Professor Edmund Keely’s Conferment Ceremony of Honorary Degree, held on October 17th, 2010, at the Main Auditorium Hall – Kallipoleos.
Views: 8049
Uploaded: 2014-08-20 12:09:31
TOOLS:
Related
Latest