3η Διάλεξη Λεβέντη 2006 – 3rd Leventis Lecture 2006
PLAYING: 3η Διάλεξη Λεβέντη 2006 – 3rd Leventis Lecture 2006
[ Show More ]
H τρίτη ετήσια διάλεξη εις Μνήμην Ντίνου Λεβέντη, που διοργανώθηκε στις 17 Μαΐου 2006 στην Αίθουσα Τελετών - Καλλιπόλεως. Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Δρ Noam Chomsky και θέμα της διάλεξης του οι «Επικείμενες
Κρίσεις: Κοινωνικές, Πολιτικές, Ηθικές».
----------
The third annual memorial lecture in honour of Ntinos Leventis, held on May 17th, 2006, at the Main Auditorium Hall - Kallipoleos. Guest speaker, Dr Noam Chomsky, gave a lecture on “Imminent Crises: Social, Political, Ethical”.
Views: 7970
Uploaded: 2014-08-22 12:07:31
TOOLS:
Related
Latest